Børnepenge satser

Børnepengekredit

Børnepenge satser - læs mere om børnepenge her

På denne side finder du relevant information om børnepenge satser,  børnepenge udbetaling og generelle informationer om børnepenge. 
Ønsker du at shoppe for dine børnepenge kan du se mulighederne 
her!

Børnepenge satser

Børnepenge satser kommer an på dit barns alder. Desuden har du ret til børnepenge for hvert barn, du er forælder til. Herunder ses en liste med børnepenge satser i forhold til dit barns alder.

 • 0-2 år: 4629 DKK. pr. kvartal
 • 3-6 år: 3666 DKK. pr. kvartal
 • 7-14 år: 2883 DKK. pr. kvartal
 • 15-17 år: 961 DKK. pr. måned

Din egen indkomst har også betydning for, hvor meget du får i børnepenge. Hvis dit eget eller din partners topskattegrundlag er over 818.300 DKK vil I være i en kategori, hvor I vil få sænket jeres børnepenge sats. Den vil sænkes med 2% af det beløb, som topskattegrundlaget overstiges med. Du kan læse mere om børnepenge satser her!

 

 

Fordeling af børnepenge

Pr. 1. januar 2022 trådte en ny regel i kraft omkring udbetaling af børnepenge til forældrene. Der er forskellige scenarier for, hvordan de udbetalte børnepenge fordeles mellem forældrene, da det afhænger af forskellige kriterier. Nedenstående kriterier er gældende for forældre med fælles forældremyndighed.

 • Hvis forældrene bor sammen udbetales automatisk en halvdel af det samlede beløb til hver.
 • Hvis forældrene er flyttet fra hinanden før den nuværende lov trådte i kraft, altså før d. 19. oktober 2021, bliver børnepengene ikke delt automatisk, men i stedet vil pengene udbetales til den forældre, som hidtil har fået udbetalt børnepengene.
 • Hvis I som forældre derimod er flyttet fra hinanden efter d. 21. oktober 2021, så deles børnepengene automatisk, hvis I får udbetalt en halvdel hver.
Såfremt du er alene om forældremyndigheden, får du alle børnepengene udbetalt.

Børnepenge udbetaling for 2023

Der er faste terminer for børnepenge udbetaling. Børnepenge udbetaling forekommer en gang i kvartalet. Det ændrer sig dog, når dit barn fylder 15 år. Her vil børneydelsen overgå til en ungeydelse, der udbetales hver måned.

Børnepenge udbetaling sker på faste datoer fire gange årligt: 

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Ungeydelsen for barnet over 15 år udbetales d. 20. i hver måned.

Som det oftest er med en almindelig løn eller ydelse, så forekommer børnepenge udbetaling også dagen før, hvis d. 20. falder sammen med en weekend- eller helligdag.

Børnepenge udbetaling - første og sidste gang

Første børnepenge udbetaling afhænger af, hvornår barnet er født. 

 • 1. januar til 31. marts: 1. udbetaling 20. april

 • 1. april til 30. juni: 1 udbetaling 20. juli

 • 1. juli til 30. september: 1. udbetaling 20. oktober

 • 1. oktober til 31. december: 1. udbetaling 20. januar. 

Du kan få børnepenge/ungeydelse til og med den dag dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn f.eks. er født d. 22. oktober, vil du få børnepenge/ungeydelse sidste gang d. 20. oktober med et beløb, der svarer til perioden 1. oktober-22. oktober. 

Børnepengekredit

Om børnepengekreditter.dk

Børnepengekreditter.dk er en samling af alle webshops, der tilbyder betaling med børnepengekredit.
Her kan du desuden finde informationer om børnepenge, satser, terminer for udbetaling m.m.

Kontaktoplysninger

E-mail: 

kontakt@boernepengekreditter.dk